1. <code id="uomni"></code>
  <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
 2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>

    吳行教授

    吳行教授


    教育背景:

    西那瓦大學博士生導師教授、中國書法家協會理事及楷書委員會副主任、中國藝術研究院研究員、河南省文聯副主席、河南省書法家協會主席、國務院特殊津貼專家、國家一級美術師、二級教授等。
    主要研究方向:1書法碑刻研究、2書法創作研究。
    www.五月天
    1. <code id="uomni"></code>
     <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
    2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>