1. <code id="uomni"></code>
  <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
 2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>

    Prayuth  Swadriokul 博士

    Prayuth Swadriokul 博士


    教育背景:

    公共行政管理學院院長
    
    于2009年在泰國川登喜皇家大學獲得行政管理博士學位,1986年在泰國NIDA大學獲得公共管理碩士學位,曾在泰國總理辦公室的預算局任職,也一直在公共管理學院任教,2009年曾發表過《地方財政預算管理戰略》一文,同時在《政治、行政、經濟和社會》這一門課上制作有許多教案。
    www.五月天
    1. <code id="uomni"></code>
     <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
    2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>