1. <code id="uomni"></code>
  <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
 2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>

    馬新林教授

    馬新林教授


    教育背景:

    中央文史研究館特約研究員,中央文史研究館書畫院執行院長,中國美術家協會理事,李可染畫院副院長,廣州美術學院中國畫學院教授、碩士研究生導師、澳門城市大學教授、博士研究生導師、泰國西那瓦大學教授、博士研究生導師。
    主要研究方向:1.中國畫創作研究 2.書法、篆刻創作研究
    www.五月天
    1. <code id="uomni"></code>
     <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
    2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>