1. <code id="uomni"></code>
  <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
 2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>

    于澎博士、教授

    于澎博士、教授


    教育背景:

    西那瓦大學博士生導師教授、同濟大學藝術與傳媒學院教授,研究生導師。日本九州產業大學藝術學博士,中國美術家協會會員,中國中央文史館書畫院研究員。
    主要研究方向:綜合材料繪畫創作,東方繪畫元素研究
    www.五月天
    1. <code id="uomni"></code>
     <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
    2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>