1. <code id="uomni"></code>
  <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
 2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>

    Buncha Limpabandhu 老師

    Buncha Limpabandhu 老師

    管理學專業


    教育背景:

    約翰博士、助理教授獲得英國牛津大學市場進入戰略和成功領域的博士學位,在進入學術界工作前,他在英國從事市場研究和市場顧問的工作;進入學術界后,他主要從事國際學術研究和跨文化方面的研究,曾擔任著名期刊《新興市場案例研究》的區域編輯,以及尼泊爾《管理科學與研究》學術期刊的執行主編,現任西那瓦國際大學管理學院博士研究生主任及博士生導師。
    
    
    www.五月天
    1. <code id="uomni"></code>
     <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
    2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>