1. <code id="uomni"></code>
  <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
 2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>

    Voradej Chandarasorn 博士、教授

    Voradej Chandarasorn 博士、教授

    Voradej Chandarasorn 博士


    教育背景:

    Voradej Chandarasorn 博士、教授在美國紐約大學獲得公共管理哲學博士學位,曾擔任過泰國大學事務部常務部長、泰國教育部高等教育委員會辦公室秘書長、NIDA大學公共管理學院院長及教授、國家研究院執行院長,此外還發表了許多公共管理學方面的學術論文。
    www.五月天
    1. <code id="uomni"></code>
     <font id="uomni"><mark id="uomni"></mark></font>
    2. <span id="uomni"><i id="uomni"><strong id="uomni"></strong></i></span><samp id="uomni"></samp>